Ông Nguyễn Đăng Quang được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị

Ông Nguyễn Đăng Quang nhận hoa chúc mừng. Ảnh: HT.
Ông Nguyễn Đăng Quang nhận hoa chúc mừng. Ảnh: HT.
Ông Nguyễn Đăng Quang nhận hoa chúc mừng. Ảnh: HT.
Lên top