Ông Nguyễn Đắc Vinh được bầu làm Bí thư Đảng uỷ Văn phòng Trung ương Đảng

Lên top