Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Bí thư Thành ủy Đông Hà

Đại hội Đảng bộ Thành phố Đông Hà. Ảnh: Hưng Thơ.
Đại hội Đảng bộ Thành phố Đông Hà. Ảnh: Hưng Thơ.
Đại hội Đảng bộ Thành phố Đông Hà. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top