Ông Nguyễn Bá Cảnh được cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐNĐ Đà Nẵng

Ông Nguyễn Bá Cảnh thôi nhiệm vụ đại biểu HĐNĐ Đà Nẵng. Ảnh: HV
Ông Nguyễn Bá Cảnh thôi nhiệm vụ đại biểu HĐNĐ Đà Nẵng. Ảnh: HV
Ông Nguyễn Bá Cảnh thôi nhiệm vụ đại biểu HĐNĐ Đà Nẵng. Ảnh: HV
Lên top