Ông Ngô Văn Tuấn thôi chức Chánh Văn phòng sau 1 ngày bổ nhiệm

Ông Ngô Văn Tuấn - chuyên viên Sở Xây dựng Thanh Hoá (đến hết ngày 2.4). Ảnh: X.H
Ông Ngô Văn Tuấn - chuyên viên Sở Xây dựng Thanh Hoá (đến hết ngày 2.4). Ảnh: X.H
Ông Ngô Văn Tuấn - chuyên viên Sở Xây dựng Thanh Hoá (đến hết ngày 2.4). Ảnh: X.H
Lên top