Ông Ngô Văn Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hoà Bình khóa XVII

Lên top