Ông Ngô Thanh Danh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông

Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông  (khóa XII) Ngô Thanh Danh. Ảnh T.X
Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông (khóa XII) Ngô Thanh Danh. Ảnh T.X
Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông (khóa XII) Ngô Thanh Danh. Ảnh T.X
Lên top