Ông Ngô Đông Hải giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

Ông Ngô Đông Hải được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kì 2015-2020. Ảnh Thành Tâm
Ông Ngô Đông Hải được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kì 2015-2020. Ảnh Thành Tâm
Ông Ngô Đông Hải được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kì 2015-2020. Ảnh Thành Tâm
Lên top