Ông Ngô Đông Hải được giới thiệu tái cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

Ông Ngô Đông Hải - Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XIX được giới thiệu tái cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh HL
Ông Ngô Đông Hải - Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XIX được giới thiệu tái cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh HL
Ông Ngô Đông Hải - Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XIX được giới thiệu tái cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh HL
Lên top