Ông Lương Quốc Đoàn giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam

Ông Đỗ Văn Chiến (bên phải) trao Quyết định của Bộ Chính trị, phân công ông Lương Quốc Đoàn giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh VGP
Ông Đỗ Văn Chiến (bên phải) trao Quyết định của Bộ Chính trị, phân công ông Lương Quốc Đoàn giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh VGP
Ông Đỗ Văn Chiến (bên phải) trao Quyết định của Bộ Chính trị, phân công ông Lương Quốc Đoàn giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh VGP
Lên top