Ông Lương Nguyễn Minh Triết nhận chức Chánh Văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng

Ông Lương Nguyễn Minh Triết (bên trái) nhận chức Chánh văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng.
Ông Lương Nguyễn Minh Triết (bên trái) nhận chức Chánh văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng.
Ông Lương Nguyễn Minh Triết (bên trái) nhận chức Chánh văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng.
Lên top