Ông Lương Nguyễn Minh Triết được bầu làm Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng

Đà Nẵng ra mắt Hội đồng nhân dân thành phố khoá mới X. Ảnh: TT
Đà Nẵng ra mắt Hội đồng nhân dân thành phố khoá mới X. Ảnh: TT
Đà Nẵng ra mắt Hội đồng nhân dân thành phố khoá mới X. Ảnh: TT
Lên top