Ông Lữ Văn Hùng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

Ông Lữ Văn Hùng, tái đăc cửu Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu (ảnh Hữu Thọ)
Ông Lữ Văn Hùng, tái đăc cửu Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu (ảnh Hữu Thọ)
Ông Lữ Văn Hùng, tái đăc cửu Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu (ảnh Hữu Thọ)
Lên top