Ông Lê Viết Chữ có quyết định thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Ông Lê Viết Chữ có quyết định thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Chung
Ông Lê Viết Chữ có quyết định thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Chung
Ông Lê Viết Chữ có quyết định thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Chung
Lên top