Ông Lê Văn Thành tái đắc cử chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Ông Lê Văn Thành tái đắc cử chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XVI. Ảnh HP
Ông Lê Văn Thành tái đắc cử chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XVI. Ảnh HP
Ông Lê Văn Thành tái đắc cử chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XVI. Ảnh HP
Lên top