Ông Lê Văn Hẳn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh với 100% phiếu bầu

Lên top