Ông Lê Tuấn Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

Ông Lê Tuấn Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Ảnh: TT Dân.
Ông Lê Tuấn Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Ảnh: TT Dân.
Ông Lê Tuấn Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Ảnh: TT Dân.
Lên top