Ông Lê Trường Lưu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế

Ông Lê Trường Lưu - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế khóa XV tái cử với số phiếu tuyệt đối. Ảnh: PV.
Ông Lê Trường Lưu - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế khóa XV tái cử với số phiếu tuyệt đối. Ảnh: PV.
Ông Lê Trường Lưu - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế khóa XV tái cử với số phiếu tuyệt đối. Ảnh: PV.
Lên top