Ông Lê Trung Chinh tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng. Ảnh: TT
Ông Lê Trung Chinh tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng. Ảnh: TT
Ông Lê Trung Chinh tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng. Ảnh: TT
Lên top