Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng

Đà Nẵng có tân Chủ tịch UBND thành phố. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng có tân Chủ tịch UBND thành phố. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng có tân Chủ tịch UBND thành phố. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top