Ông Lê Trí Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh (thứ 2 từ trái sang) được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Ảnh: T.C
Ông Lê Trí Thanh (thứ 2 từ trái sang) được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Ảnh: T.C
Ông Lê Trí Thanh (thứ 2 từ trái sang) được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Ảnh: T.C
Lên top