Ông Lê Thanh Hải làm Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

Ông Lê Thanh Hải được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia. Ảnh T.Vương
Ông Lê Thanh Hải được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia. Ảnh T.Vương
Ông Lê Thanh Hải được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia. Ảnh T.Vương
Lên top