Ông Lê Thành Đô được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên

Ông Lò Văn Muôn, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô. Ảnh: Văn Tâm
Ông Lò Văn Muôn, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô. Ảnh: Văn Tâm
Ông Lò Văn Muôn, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô. Ảnh: Văn Tâm
Lên top