Ông Lê Sỹ Bảy được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Ông Lê Sỹ Bảy - tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Ảnh: Hương Giang
Ông Lê Sỹ Bảy - tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Ảnh: Hương Giang
Ông Lê Sỹ Bảy - tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Ảnh: Hương Giang
Lên top