Ông Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn

Anh Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư thứ nhất BCH Trung ương khóa Đoàn khóa XI
Anh Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư thứ nhất BCH Trung ương khóa Đoàn khóa XI