Ông Lê Quang Chiến được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị

Ông Lê Quang Chiến phát biểu nhận nhiệm vụ tại Kỳ họp thứ 19 HĐND Quảng Trị khóa VII. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Lê Quang Chiến phát biểu nhận nhiệm vụ tại Kỳ họp thứ 19 HĐND Quảng Trị khóa VII. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Lê Quang Chiến phát biểu nhận nhiệm vụ tại Kỳ họp thứ 19 HĐND Quảng Trị khóa VII. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top