Ông Lê Ngọc Quang giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Ông Lê Ngọc Quang được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: TP
Ông Lê Ngọc Quang được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: TP
Ông Lê Ngọc Quang được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: TP
Lên top