Ông Lê Mạnh Hùng giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Lê Mạnh Hùng (Ảnh: TG)
Ông Lê Mạnh Hùng (Ảnh: TG)
Ông Lê Mạnh Hùng (Ảnh: TG)