Ông Lê Khánh Hải được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

Lên top