Ông Lê Hữu Hoàng được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Hoàng vừa được bầu tại kỳ họp bất thường sáng nay 26.10. Ảnh: P.L
Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Hoàng vừa được bầu tại kỳ họp bất thường sáng nay 26.10. Ảnh: P.L
Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Hoàng vừa được bầu tại kỳ họp bất thường sáng nay 26.10. Ảnh: P.L
Lên top