Ông Lê Hoài Trung giữ chức Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương

Ông Lê Hoài Trung. Ảnh: TTXVN
Ông Lê Hoài Trung. Ảnh: TTXVN
Ông Lê Hoài Trung. Ảnh: TTXVN
Lên top