Ông Lê Hòa Bình và bà Phan Thị Thắng được bầu là Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Ông Lê Hòa Bình và bà Phan Thị Thắng vừa được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM.  Ảnh: Minh Quân
Ông Lê Hòa Bình và bà Phan Thị Thắng vừa được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: Minh Quân
Ông Lê Hòa Bình và bà Phan Thị Thắng vừa được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: Minh Quân
Lên top