Ông Lê Hải An giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo trao quyết định và chúc mừng ông Lê Hải An. Ảnh: VP
Lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo trao quyết định và chúc mừng ông Lê Hải An. Ảnh: VP
Lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo trao quyết định và chúc mừng ông Lê Hải An. Ảnh: VP
Lên top