Ông Lê Duy Thành làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Lên top