Ông Lại Xuân Môn tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Lại Xuân Môn tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Ông Lại Xuân Môn tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Ông Lại Xuân Môn tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top