Ông Lại Xuân Môn làm Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương

Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Cường
Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Cường
Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Cường
Lên top