Ông Huỳnh Văn Nén làm nghề nông nghiệp nên mức bồi thường thấp