Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ông Huỳnh Văn Nén chạy ăn từng bữa, “cầu cứu” Chánh án Tòa tối cao