Ông Huỳnh Thành Đạt được giới thiệu bầu làm Bộ trưởng Khoa học - Công nghệ

Ông Huỳnh Thành Đạt - Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM.   Ảnh: ĐỨC LỘC
Ông Huỳnh Thành Đạt - Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: ĐỨC LỘC
Ông Huỳnh Thành Đạt - Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: ĐỨC LỘC
Lên top