Ông Huỳnh Quốc Việt được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Ngày 2.7, các đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau đã bầu ông Huỳnh Quốc Việt làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021 -2026. Ảnh: Huỳnh Lâm
Ngày 2.7, các đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau đã bầu ông Huỳnh Quốc Việt làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021 -2026. Ảnh: Huỳnh Lâm
Ngày 2.7, các đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau đã bầu ông Huỳnh Quốc Việt làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021 -2026. Ảnh: Huỳnh Lâm
Lên top