Ông Huỳnh Đức Thơ trải lòng về nhiệm kỳ Chủ tịch Đà Nẵng đầy biến động

Lên top