Ông Hoàng Tùng được bầu làm Chủ tịch UBND Thành phố Thủ Đức

Ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND Thành phố Thủ Đức.   Ảnh: H.C
Ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND Thành phố Thủ Đức. Ảnh: H.C
Ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND Thành phố Thủ Đức. Ảnh: H.C
Lên top