Ông Hoàng Trung Dũng làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ông Hoàng Trung Dũng trở thành tân Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: TT.
Ông Hoàng Trung Dũng trở thành tân Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: TT.
Ông Hoàng Trung Dũng trở thành tân Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: TT.
Lên top