Ông Hoàng Duy Chinh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn

Ông Hoàng Duy Chinh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ khoá XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Báo BK
Ông Hoàng Duy Chinh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ khoá XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Báo BK
Ông Hoàng Duy Chinh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ khoá XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Báo BK
Lên top