Ông Hồ Văn Năm nộp đơn xin thôi Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai

Ông Hồ Văn Năm trong một lần tiếp xúc cử tri. Ảnh: ĐBQHĐN
Ông Hồ Văn Năm trong một lần tiếp xúc cử tri. Ảnh: ĐBQHĐN
Ông Hồ Văn Năm trong một lần tiếp xúc cử tri. Ảnh: ĐBQHĐN
Lên top