Ông Hồ Quốc Dũng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Định

Lên top