Ông Hồ Đức Phớc làm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 389 quốc gia Hồ Đức Phớc (ảnh trái) và Phó Trưởng BCĐ 389 quốc gia Nguyễn Hồng Diên. Ảnh: VGP
Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 389 quốc gia Hồ Đức Phớc (ảnh trái) và Phó Trưởng BCĐ 389 quốc gia Nguyễn Hồng Diên. Ảnh: VGP
Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 389 quốc gia Hồ Đức Phớc (ảnh trái) và Phó Trưởng BCĐ 389 quốc gia Nguyễn Hồng Diên. Ảnh: VGP
Lên top