Ông Hồ Đức Phớc làm Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kha/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kha/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kha/TTXVN)
Lên top