Ông Hà Phước Thắng làm Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân TPHCM

Lên top