Ông Hà Ban nhận Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ"

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho ông Hà Ban. Ảnh: T.Ư Đoàn
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho ông Hà Ban. Ảnh: T.Ư Đoàn
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho ông Hà Ban. Ảnh: T.Ư Đoàn
Lên top